1. บริการเว็บสำเร็จรูป
  • ติดตั้งระบบเว็บสำเร็จรูป (CMS) บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น Joomla, Moodle, WordPress, OSCommerce โดยเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรวดเร็ว ง่าย และสะดวกสำหรับการทำเว็บไซต์ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง module ต่างๆ และวิธีการใช้งาน
   รายการ ราคา
   ค่าติดตั้งพร้อมใช้งาน + theme สำเร็จรูป + module 5,000 บาท
  • เขียน module เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   รายการ ราคา
   เขียน module เริ่มต้น 1,500 บาท
   คิดตามชั่วโมงการทำงาน 600 บาท / ชั่วโมง
 2. บริการออกแบบเว็บไซต์
  • รับออกแบบไซต์ ให้รองรับการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะออกแบบหน้าแรกเพื่อให้ลูกค้าตกลงในรูปแบบหน้าแรกก่อน แล้วจึงจะออกแบบทำหน้าถัดไป
   รายการ ราคา
   ออกแบบหน้าแรก 8,000 บาท
   ออกแบบหน้าถัดไป 800 บาท / หน้า
  • รับเปลี่ยนไฟล์ออกแบบให้เป็น HTML และ CSS ให้รองรับได้หลากหลาย browser (IE8+, Firefox, Opera, Safari และ Chorme) เพื่อประสบการณ์ ในการเข้าชมเว็บไซต์ เหมือนกันในทุก browser
   รายการ ราคา
   ตัด HTML หน้าแรก 5,000 บาท / หน้า
   ตัด HTML หน้าถัดไป 300 บาท / หน้า